Omfattende guide til personlig udvikling.

Mindsets, ego, målsætninger, one-itis

Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:41

"Forord"

Kære Dansk Pickup Forum

Her en guide jeg har skrevet om de erfaringer og den viden jeg har opbygget omkring personlig udvikling og hvordan man opbygger et stærkt inner game. Jeg synes selv der er vildt mange guldkorn. Faktisk kunne jeg godt skrive meget mere, da det er utroligt meget at tage fat på, men dette er de vigtigste pointer.

Jeg håber at denne viden kan være med at til at hjælpe nogle. Der er så heller ikke en hemmelighed at jeg poster den her, for at gøre lidt reklame for den mastergroup jeg godt vil oprette. Det er vigtigt for mig at finde de helt rigtige mennesker til denne gruppe, og sikre mig at vi har et nogenlunde ens syn på tingene, og derfor gør jeg en indsats for at tiltrække folk. I gruppen vil vi bl.a. arbejde med de ting som jeg beskriver her.

Den er selvfølgelig lidt lang, men omvendt så er det også komprimeret viden, som jeg har fået gennem læsning af flere bøger samt personlig erfaring. Så er 5 a4 sider ikke det helt store.

Jeg håber det kan bruges.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Re: Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:42

Hvad der virker

Der er mange filosofier og tilgange indenfor personlig udvikling, og det kan være svært at gennemskue det enorme marked der er. Jeg synes generelt at man skal holde sit sind åbent og ikke lægge sig fuldstændigt fast på en bestemt tankegang. Når dette er sagt, så findes der en enkel psykologisk metode som er videnskabeligt bevist at virke. Denne kalder man "kognitiv terapi" og den er dokumenteret at virke på alle former for psykiske problemer og kan forandre personligheden i en positiv retning.

I modsætning hertil er de fleste alternative metoder ikke dokumenterede, og faktisk er der adskillige forsøg der bl.a. har vist at visse tilgange ikke virker i det omfang og på den måde som der påstås, hvilket ignoreres eller negligeres af dem der vil tjene på det. Nogle metoder er også skadelige.

Med kognitiv terapi kan man faktisk opnå ret grundlæggende forandringer i personligheden såsom at blive mere udadvendt, tænke mere positivt, være mere selvsikker og blive bedre til at være følelsesmæssigt til stede overfor andre. Man kan få en meget mere attraktiv og stærk personlighed med kognitiv terapi. I forhold hertil er der mange kvaksalvere der påstår man ikke kan forandre dette, men man kan tænke positivt og være i nuet osv.

Når man tager udgangspunkt i videnskaben, så kan man også bedre skelne fup for fakta, og se hvad der virker og hvorfor det virker. Visse ting virker i et vist omfang fordi det er en form for kognitiv terapi. Nogle andre ting har en vis virkning, der måske er interessant som et supplement, men hvor den overdrives og gøres til den absolutte sandhed for at sælge.

Mit budskab er at tag dog udgangspunkt i det som der rent faktisk er bevist at virke, men dermed ikke sagt at man ikke kan eksperimentere og prøve ting af, så længe man ikke tror man har fundet en magisk pille.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Re: Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:51

Jamen du siger ”terapi” - er det ikke kun for alle tosserne?

Jeg ved godt ”terapi” hos mange vækker tanker om psykologer og psykisk sygdom, hvilket de fleste nok ikke har lyst til at associeres med. Så giver sådan noget som coaching og selvudvikling lidt mere positive billeder i hovedet. Men i bund og grund er der ikke den store overordnede forskel på de terapiformer der benyttes af psykologer og så andre tilgange indenfor personlig udvikling.

Der er en glidende overgang mellem at forholde sig til noget som et psykisk problem og så personlig udvikling. Der er også en glidende overgang mellem hvad der er normalt, og hvad man kan putte en diagnose på. I mange tilfælde er der tale om et definitionsspørgsmål der kun har filosofisk interesse.
Mit rationale er at når det er bevist at kunne kurere stort set alle psykiske lidelser og problemer med personligheden, så kan den også bruges på mindre problemer og til personlig udvikling.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Re: Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:51

Hvordan man ændrer tanker

Kognitiv terapi ydes selvfølgelig af bl.a. af psykologer, men i bund og grund er den designet på den måde at folk selv skal kunne bruge det på sig selv eventuelt efter at de har lært metoden hos en psykolog.

Den fungerer på den måde at man forholder sig kritisk og analytisk til sine tanker. Terapien fungerer på det bevidste plan, og der er altså ikke en forestilling om at man kan snyde sig forbi bevidstheden og programmere underbevidstheden, sådan som man ser i voodoo-boodoo-hoodoo crap og hypnose.

Indenfor kognitiv terapi bruger man ikke begrebet underbevidstheden, sådan som man kender det fra de mere klassiske tilgange. Man arbejder dog med at der er flere forskellige niveauer af tænkning, som man kan påvirke. Det er klart at de største forandringer opnås ved at ændre de dybeste og mest grundlæggende niveauer af tænkning, hvilket er en mere retvisende måde at sige at man ændrer sin underbevidsthed.

Fremgangsmåden kan beskrives i grove træk på denne måde:

1) Først finder man antagelsen. Det kan f.eks. være en tanke såsom ”man skal være en bad boy for at score lækre piger”. Og det er en tanke der gør en ked af det og usikker på sig selv, fordi man ikke selv synes at men er en bad boy og fordi man naturligvis godt vil score lækre piger.

2) Så skal man finde beviser for og imod, samt analysere disse. Der er selvfølgelig mange bad boys der har lækre piger, men omvendt så findes der også eksempler på at andre end bad boys får de lækre piger.

3) Efter en analyse kan man nå frem til den realistiske konklusion, at nogle piger godt kan lide bad boys, mens andre piger kan lide nogle andre typer. Man kan måske se at der er forskellige typer af lækre piger, og at der er nogle typer man vil have lettere ved at score uden at være en bad boy.

Eksemplet er selvfølgelig lidt simpelt, fordi det er en konklusion der er forholdsvist oplagt for de fleste, men det illustrerer den måde man kan ændre eller modificere en negativ antagelse på. Man forandrer altså sine tanker ved at finde noget der er mere realistisk og troværdigt for en. Ikke ved at prøve at lyve overfor sig selv.

Selvfølgelig kan det godt være, at man nogle gange kommer frem til negative konklusioner , men det vil typisk være sådan at mange negative tanker oftest er urealistisk negative. Vi har en tendens til at generalisere, og især med negative ting og det kan hjælpe enormt bare at nuancere tingene lidt mere – sådan man gjorde med bad boy eksemplet ovenfor.

Man behøver ikke at erstatte negative tanker med overdrevent positive for at få et godt selvværd og selvtillid. Gode følelser vil opstå allerede når man kommer af med en alt for negativ generalisering om sig selv eller andre.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Re: Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:52

Niveauer af tænkning

Man deler tænkningen op i tre niveauer:

1) Automatiske tanker, som kan skabe og fastholde negative følelser
2) Leveregler
3) Kerneantagelser

Når vi fødes har vi ingen viden og antagelser om hvordan verden er, og man tænker ikke over hvor basale ting der faktisk er noget man skal lære. Man skal lære at det gør ondt at brænde sig, at tyngdekraften findes og at andre mennesker ikke kan lide når man slår dem. Man skal også lære hvem man selv er og hvordan andre ser på en.
De mest grundlæggende tanker er kerneantagelserne. Ifølge den kognitive terapi handler kerneantagelserne altid om to emner:

1) Om at være elsket / uelskelig
2) Om at være hjælpeløs / stærk og kompetent

Tankerne kan både være om sig selv eller om andre.

Det er klart at det skaber et negativt følelsesmæssigt udgangspunkt at man har forestillingen om at man som udgangspunkt ikke rigtig er god nok til at andre mennesker elsker én. I sin tænkning vil man derfor automatisk se hvad der skal til at for at blive elsket. F.eks. kan det være at man af en eller anden grund tænker at man er elsket når man er rig.

Negative følelser opstår så når virkeligheden kommer i konflikt med levereglerne, og dermed aktiverer den grundlæggende tanke. F.eks. hvis man mister alle sine penge. Så tænker man noget i retning af : fuck nu hvor jeg er fattig så er der ingen der gider at være venner med mig / så er der ingen kvinder der vil have mig, og dette giver nogle negative følelser og måske også en mere genert og tilbageholdende adfærd, der så måske bekræfter en yderligere i at man har ret.

I den kognitive terapi kan man gå ind og forandre tankerne på alle niveauer. Det er klart at forandringer i kerneantagelserne skaber de mest grundlæggende forandringer i personlighed og adfærden, men det kan også være et svært sted at starte med et så abstrakt koncept som at være elsket. Man må gå til værks på alle niveauer, og langsomt åbne op for mere positive og realistiske kerneantagelser.

En kur mod den fallerede mands depression være at finde andre måder han kunne opnå kærlighed på. F.eks. ved at bruge sin humor eller ved at være lidt mere flink overfor andre, og han kunne derfor relativt hurtigt blive lidt gladere igen selvom han havde mistet sine penge. En mere omfattende personlig udvikling derimod vil kræve at manden begyndte at arbejde dybere med sin opfattelse af kærlighed, hvilket dog er en længere proces. Det kunne dog godt være at det var det der skulle til, for at han fik den psykiske styrke til at blive rig igen.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Re: Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:53

Væk fra ekstremerne

Kognitiv terapi er således i høj grad befordrende for en nuanceret og realistisk syn på tilværelsen, hvilket også er et af kendetegnene ved psykiske sunde mennesker. Det er sjældent de mest psykisk stabiler der bliver nazister, autonome eller terrorister, og generelt kan man også se at de fleste moderne statsledere, virksomhedsledere og andre mennesker med stor succes og magt, har en ret nuanceret og realistisk tilgang til verden omkring sig. De er sjældent glødende fanatikere der kun ser tingene sort og hvidt.

En nuanceret syn på verden virker samlende og forsonende, og gør det lettere at møde andre mennesker. Det er kun i ekstreme krisetider sådan man så i især Spanien og Tyskland før anden verdenskrig at der er den store opbakning til ekstreme og absolutte holdninger.

Det er også den generelle udvikling i samfundet at man begynder at se mere og mere nuanceret på alle ting, og dermed opnår større forståelse og mindre had i samfundet. Man kan sige at denne udvikling er en form for kollektiv kognitiv terapi. (Jeg er selvfølgelig opmærksom på at der også er krafter der trækker i den anden retning)

Det at være god til at se tingene nuanceret er en enormt fordel i mange af livets forhold, og gør en bedre til at argumentere for sine synspunkter og bedre til påvirke andre mennesker. Det er altså ikke alene noget der giver en nogle bedre følelser, men også gør en bedre til sit arbejde. Hvis altså ens arbejder har noget som helst med andre mennesker at gøre.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Re: Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:53

Selvværd

Det er på et rent instinktivt niveau vigtigt for mennesket at have gode forhold til andre mennesker. De fleste psykiske problemer og også mange alvorlige lidelser– når man ser bort fra sådan noget som edderkoppefobier og den slags – kommer af dårlige antagelser om ens relationer til andre. Med andre ord: lavt selvværd.

Et lavt selvværd vil ofte vise sig ved et kompleks af holdninger til både sig selv og andre mennesker. Har man ikke en opfattelse af at man ”god nok” som man er, vil man leve efter en tankegang der handler om at man hele tiden skal gøre sig fortjent til kærlighed og anerkendelse. Man skal have penge, være sjov, være flink eller være klog, og hvad man nu ellers ser op til.

Opfattelsen vil naturligt nok også afspejle sig i en devaluering af mennesker der så ikke har disse egenskaber, og omvendt en overvurdering af mennesker med disse egenskaber. Hvor en person med godt selvværd i højere grad ser mennesker som lige. Dette har selvfølgelig ikke noget med økonomisk lighed og politik at gøre. Man har et realistisk syn på andre og man sætter dem ikke så meget i bås.

Der er følgelig en vekselvirkning mellem ens opfattelse af sig selv og andre, og man kan derfor justere på begge hvis man godt vil arbejde med sit selvværd.
Når man begynder at arbejde med sit selvværd vil man opleve et bortfald af gamle tanke- og handlemønstre. Det er min erfaring at også mange ting man ikke lige umiddelbart kæder sammen med selvværd begynder at falde fra, fordi man generelt bliver mere psykisk sund og stærk.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Re: Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:54

At finde beviser for nye antagelser

Et centralt element i kognitiv terapi er det med at finde og evaluere beviser på hhv. de negative og positive antagelser. En positiv forandring opnås dels ved at se at de ting man tager som beviser på en negativ tanke, faktisk slet ikke er et egentligt bevis på denne, dels at finde beviser på mere positive tanker.

En god idé er at skrive beviserne ned – også så man kan huske dem på et andet tidspunkt, og minde sig om dem igen og igen, for at forstærke troen på de nye tanker. Nogle anbefaler at man skriver 3 beviser ned om dagen på f.eks. at man er elskelig.

Det er klart at positive forandringer i ens liv vil være et ret godt supplement til at den indre udvikling, og jeg går derfor også ind for at man betragter sin personlige udvikling på en holistisk måde, og også gør en indsats for at forandre sin livsstil og sin økonomiske og sociale situation, hvis der er ting der trænger til forbedring.
Ved at møde nye mennesker, få et bedre liv, opleve nye ting og udfordre sig selv, får man jo også trænet hjernen til at tænke i andre baner og det bliver derfor lettere at arbejde med kognitiv terapi.

Omvendt er det jo dog velkendt indenfor psykologien at ydre forandringer ikke nødvendigvis ændrer på ens grundlæggende antagelser. Hjernen vælger simpelthen at ignorere positive beviser eller forklejne dem, når man ikke aktivt gør en indsats for at tage dem til indtægt i ens tænkning. Ved kognitiv terapi gør man det at man bevidst fokuserer på dem, og dermed tvinger hjernen over i nogle andre tankemønstre.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Re: Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:54

Kærlighed og personlig styrke som de to grundlæggende ting

Jeg tror at det er korrekt når man siger indenfor den kognitive terapi at der kun findes to typer af kerneantagelser. Nemlig nogle der har at gøre med elskelighed og med personlig styrke. Det er også de to koncepter der arbejdes med i mange andre former for personlig udvikling.

Indenfor visse spirituelle tilgange er der et stort fokus på at åbne sig op for kærligheden i forskellige former, og blive et mere empatisk og næstekærligt menneske. Ved at beskæftige sig med dette, vil det formentligt have en indflydelse på ens tænkning angående kærlighed og dermed en god indvirkning på ens selvværd.

På samme måde med at klare udfordringer – f.eks. prøve at bo i et andet land, bestige et bjerg og tage en uddannelse. Stortset alle positive eller interessante oplevelser kan have en god indvirkning på ens tanker og antagelser. Det er også derfor at jeg ikke afviser alle andre metoder indenfor selvudvikling, fordi det netop kan være et godt supplement til kognitiv terapi. Når noget enten arbejder med ens forhold til kærlighed – altså i bund og grund ens forhold til andre mennesker – og eller ens personlige styrke, så ved man det kan virke.

Det er også bl.a. derfor jeg selv forholder mig åben overfor alternative metoder, filosofier og tilgange, specielt sådan noget der har eksisteret i længere tid. Jeg tror bestemt ikke at alt virker, men noget af det kan formentligt virke. Det ligger som sagt meget godt i den kognitive terapi's ånd at man ikke bliver en fanatiker der kun tror på sin egen absolutte sandhed.

Jeg synes også konceptet kærlighed og styrke går igen rigtigt mange steder udenfor den psykologiske verden, som et tegn på at det netop er to grundlæggende ting mennesket kan stræbe efter eller have som de grundlæggende dyder og mål for personlig udvikling. F.eks. ses der jo i det danske våbenskjold 3 løver, der som de fleste ved eller let kan indse, er et symbol for styrke og så hjerter som er et symbol på kærlighed Danmarks rigsvåben - Wikipedia, den frie encyklopædi .Det synes jeg bare var en en interessant tanke.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Re: Omfattende guide til personlig udvikling.

Indlægaf Tommy F » søn 14. jul 2013 20:54

Inner game gruppe

At møde mennesker som man kan snakke personlig udvikling med, og dele nogle af de tanker man normalt holder for sig selv, ved jeg i sig er udviklende. Dertil kommer at hvis folk har en smule forstand på kognitiv terapi, kan de let hjælpe en med at vende eller modificere tanker og give én nogle nye tanker. Kognitiv terapi er indrettet således at man selv kan være sin egen terapeut. Det er baseret på almindelige sund fornuft, og efter lidt øvelse kan man derfor let hjælpe andre næsten ligeså godt som en psykolog eller coach.

Selvom man selv kan arbejde med tankerne alene, er det altid godt at høre andres syn på tingene, og dette kan hjælpe én med at se tingene på en ny måde. Måske en måde man ikke selv havde tænkt på før. Andre kan også hjælpe én med at finde frem til hvilke leveregler og kerneantagelser som der er egentligt er på spil, hvis man måske selv er lidt på vildspor og tror at problemet er noget andet end det egentligt er. Hvilket ofte sker.

Den kognitive terapi kan som sagt også bruges i sammenhæng med almindelig coaching. Altså hvor det handler om at finde frem til hvad man egentligt brænder for og hvordan man opnår disse ting. Her kan kognitiv terapi hjælpe en med at finde ud af, hvorfor man vælger de ting man gør og om ens motivation måske ikke er den rigtige – i ens egne øje selvfølgelig. Det kan hjælpe en med at komme over begrænsende overbevisninger men også til måske at give slip på urealistiske drømme, som man alligevel ikke er parat til at betale prisen for eller hvor sandsynligheden er for lille til at man vil satse på det.

Det kan hjælpe til større selvindsigt og mere realistisk og nuanceret tænkning, hvilket også påvirker ens forhold til andre mennesker i en god retning. Og når man er sammen med andre er det sværere at lyve overfor sig selv. Især hvis der er en anden der på empatisk vis kan afdække løgnen.

Dette er nogenlunde de gode grunde jeg synes der er til at oprette en mastergruppe med fokus på inner game. Dertil kommer selvfølgelig også sådan noget som vidensdeling og socialt samvær med nogle empatiske mennesker der viser forståelse for hinanden, hvilket i sig selv kan give mange positive virkninger.
Tommy F
Happy Meal
 
Indlæg: 58
Tilmeldt: man 10. sep 2012 21:08

Næste

Tilbage til Innergame

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 2 gæster