Game 3.0 - En sundere tilgang

Generel teori og diskussion for nybegyndere

Game 3.0 - En sundere tilgang

Indlægaf Explore » tirs 24. nov 2015 15:09

Spillet - Et kritisk blik
Denne post har jeg villet skrive i lang tid, men har haft svært ved at formulere mine tanker på skrift og de er stadig ikke helt sammenhængende. De udspringer af, at jeg det sidste stykke tid er blevet mere kritisk overfor den ”livsfilosofi” praktisering af spillet medfører. Kritikken vil både bestå af nogle klassiske punkter, samt nogle nye, eller i hvert fald mindre diskuterede, punkter. Hovedformålet er at gøre et forsøg på at formulere en sundere tilgang til spillet; Game 3.0

Game 1.0 – HB skalaen & Rutiner.
Noget af det første, som blev kritiseret ift. spillet er HB skalaen, hvor kvinder udelukkende bedømmes efter deres udseende. Teorien er at kvinder, alt efter hvordan de ser ud, udvikler en specifik personlighed og derfor skal scores forskelligt. Så en HB 10, skal du kommunikerer anderledes med end en HB 6.

Personligheden formes i sammenspillet mellem arv og miljø og har stor indflydelse på vores udseende. Det giver lidt sig selv, at generne bestemmer de helt grundlæggende træk for udseendet hos mennesker, dvs. øjenfarve, hudfarve, næse osv. Miljøet eller vores livsstil udgør den anden komponent af vores udseende. Lever man usundt og generelt ikke plejer sin krop, vil man naturligt nok have et andet udseende end, hvis man primært levede ”sundt”. Ligeledes er udseendet præget af den tid og kultur man vokser op i. Billedet af hvad det vil sige at være attraktiv overfor det modsatte køn er dermed præget af 1) De dominerende skønhedsidealer og 2) subjektive præference hos den enkelte. HB skalaen er altså i sig selv meget subjektiv og dermed ubrugelig til at kategorisere kvinders attraktivitet. Udseendet giver aldrig et fuldstændig billede af personligheden, men præcis som brugen af mange rutiner, viser det kun overfladen af personligheden.

Rutiner
Rutiner spillede en stor rolle hos de første rigtige guruer inden for Pickup, her tænker jeg på Ross Jeffries og Mystery. Denne form for game kalder jeg game 1.0 og er kendetegnet ved at man gentager de samme historier, gimmicks osv. Rutinerne blev fieldtestet og bedømt efter deres effektivitet, så på mange måder er game 1.0 den mest konkrete tilgang til spillet.

Problemet med rutinerne var, at de blev brugt så ofte, at kvinderne havde hørt dem før og derfor mistede sin effekt. En anden problemstilling, der er særlig tilknyttet til game 1.0 er risikoen for at blive en social robot, hvor et script gentages blot for at knalde damer. Sagt på en anden måde, så bruges rutinerne til at overbevise kvinden om, at man har nogle karaktertræk, man reelt ikke har. Spørgsmålet er så, hvad sker der efter man har kendt kvinden et stykke tid? Bliver man ved med at kører rutiner og krampeagtigt holder fast i den illusion man har opbygget eller håber man bare på hun kan lide personen under rutinerne?

Rutiner har også en positiv vinkel. Er du helt ny i spillet og ikke rigtig har en ide om, hvor du skal starte, kan rutiner være noget du støtter dig til. I min optik er det i princippet ligegyldigt om de er fieldtestet, de skal blot tage usikkerheden omkring hvad du skal sige og samtidig får du en ide om, hvordan forskellige kvinder reagerer på den samme ting. Rutiner kan også bruges til at øve sig i bestemte adfærdsmønstre eller karaktertræk, som man i princippet ikke besidder endnu. Mere erfarende gamere kan bruge dem til at komme i State. Jeg bruger nogle gange en sjov åbner, der får mig i godt humør, efter åbneren er stemningen sat, jeg er mere snakkesalig og kan derfor kører natural game resten af aftenen. Det vigtige er, at jeg fortæller den for/til mig selv.

Alt i alt synes jeg rutiner har fået et uretfærdigt dårligt ry. De kan sagtens bruges, men det skal ske med omtanke og med henblik på at blive klogere på verden og ikke som en tankeløs robot, der kører et script. Processen er følgende: 1) Man prøver en rutine af og den virker efter hensigten 2) Man prøver nogle flere rutiner af med samme resultat 3) Man reflekterer over de underliggende dynamikker, der ligger bag med henblik på at udlede de overordnende principper og dermed gøre de statiske og mekaniske rutiner unødvendige. Det sidste trin er det, som adskiller game 1.0 fra game 2.0.

Game 2.0 – Personlig udvikling og dyrkelse af begær
Game 2.0 er den dominerende forståelse af spillet på nuværende tidspunkt og her er RSD nok det mest kendte navn. Game 2.0 er et forsøg på at imødekomme den problemstilling at rutinerne i takt med deres udbredelse mister sin effekt. Det er ikke længere nok at virke som en fyr med en fed personlighed, du skal nu til at udvikle en. Generel selvhjælpslitteratur spiller derfor en stor rolle i jagten på den fede personlighed.

Den ”fede” personlighed
Kravet om personlig udvikling er ikke kun bundet til spillet, men er en del af en større generel samfundskultur, hvor konstant forandring og jagten på det perfekte er det eneste mål. Den perfekte personlighed er vejen til den perfekte kvinde, der får det privilegie at blive din kæreste. Problemet er, at du reelt set kun har en ide om, hvad det perfekte er. Så du bliver nødt til at prøve dig frem.

Når du starter med at praktiserer spillet, er det ofte fordi der mangler kvin-der/kvinden i dit liv. Du tager i byen og får en masse erfaring og scorer den pige/de piger som du tidligere har fantaseret om. Du mega glad for et stykke tid, men med tiden finder man ud af at hun faktisk er nederen person, der ikke er til at være sammen med. I slår op og du tænker; næste pige skal have den tidligere piges gode sider, men ikke de dårlige, samt lige have det tredje, fjerde og femte… Min pointe er, at jo bedre du bliver til spillet jo mere kritisk bliver du ift. pigerne, den perfekte 10er bliver mere og mere uopnåelig. Du bliver aldrig tilfreds, og ender til sidst ensom i et harem af kvinder. Der opstår en paradoks, hvor de redskaber, der faktisk skulle hjælpe dig modarbejder dig. Menneskelige relationer bliver midlertidige, udskiftelige og bruges til redskaber for vores personligeudvikling snarer end et mål i sig selv. Det handler om MINE krav og hvad JEG begærer.

Begær
En væsentlig del af spillet handler om at kunne skabe attraction hos det modsatte køn. Her i denne post finder jeg ordet ”begær” mere passende til at beskrive principperne i spillet. Begær er et udtryk for individualitet, vores frihed og noget vi gerne vil have, men ikke nødvendigvis kan få. Interaktionerne er kendetegnede ved at være eventyrlige, mystiske, risiko betonede, uventede og ukendte.

Man behøver ikke have ret meget kendskab til Nightgame. Faktisk behøver man bare at tage i byen for at konstatere, at det primært handler om at dyrke begæret. To fremmede møder hinanden (mystik, nysgerrighed), samtalen er sjov og anderledes (uventet og ukendt), de begynder at blive tiltrukkede af hinanden, kysser og tager hjem for at knalde fordi de har lyst… måske (Vil have noget man nødvendigvis ikke kan få). Ser man på alle de klassiske teknikker og principper er de alle designet til at vække begær i det modsatte køn. Du bliver derfor med tiden ekspert i begær, hvilket der heller ikke er noget i vejen med, da begær udgør den ene komponent i et velfungerende parforhold (Den anden er kærlighed og den vender jeg tilbage til senere).

Problematikken opstår, hvis du udelukkende fokuserer og beskæftiger dig med be-gær. Begær er en individuel proces og har i princippet intet med kvinden/det andet menneske at gøre. Lidt groft skrevet handler det kun om at tilfredsstille egne be-hov og ens ego. Der opstår derved risiko for at blive følelseskold eller i hvert fald har sværere ved at udvikle følelser, kvinder reduceres til genstande, hvis eneste formål er at tilfredsstille dine fysiske og følelsesmæssige behov. Du risikerer at blive en narkoman, der blot interessere sig for sit næste fix. Egoets vigtigste funktion er at maksimere gode følelser og minimere dårlige.

Så når du i din rendyrkelse af begæret skulle være så ”dum” og rent faktisk bruge den nødvendige tid til at få følelser for kvinde en og dermed gøre dig selv sårbar flygter man videre til den næste… For Hey, GFTOG, hvorfor spilde tid på en, der gør dig utryg, når du kan knalde med flere. Du risikerer at blive følelseskold og samtidig frustreret over fraværet af følelser. Tyler siger det meget præcist i en af hans videoer ”When you are new in game you have Scarcity of women. When you are advanced in game you have scarcity of emotions.” Men han dykker ikke dybere ned i problemstilingen, men vender i stedet tilbage til sit gamle mindset, som om han, midlertidigt, har været i stykker. Han forholder sig ikke til egne følelser, men flygter i stedet fra dem og er dermed needy bare på en ny måde. Det oprindelige problem flyttes fra det materielle plan (besiddelsen af kvinder) til emotionelle plan (Det handler stadig om egoet). Hvordan kommer man så videre og håndterer det? Det vil jeg forsøge at give et bud på med game 3.0.

Game 3.0 – Føl, håndter og reflekter
Game 3.0 bygger videre på fundamentet fra game 1.0 og game 2.0, men tilføjer en ekstra dimension, som har været overset i de to foregående. Det drejer sig om evnen til at elske og føle kærlighed, der er den anden komponent i et velfungerende parforhold. Kærlighed forstås her som tryghed, stabilitet, sikkerhed og forudsigelighed og er karakteriseret ved at det er noget man har. Fokusset i game 3.0 er i modsætning til game 2.0 at elske og fastholde en partner fremfor kun at tiltrække en. I game 3.0 skelnes der skelnes mellem to former for kærlighed: Umoden og moden.

Umoden kærlighed
Den umodne kærlighed kalder Fromm også en psykologisk symbiotisk forening, hvor to mennesker er gensidig afhængig af hinanden. I sin passive form flygter den ene person fra en uudholdelig følelse af isolation og ensomhed. Løsningen bliver at finde en dominerende person, hvis egenskaber og styrker overdrives i sindet hos den passive. Den passive kan, ved at smelte sammen med den dominerende få adgang til samme styrke. Den passive skal aldrig træffe nogen beslutninger, løber ingen risiko og er aldrig alene, men afhængig. I sin dominerende form flygter personen ligeledes fra sin følelse af ensomhed, men ved at gøre den passive person til en del af sig selv. Fælles for passiv og dominerende er, at der sker en sammensmeltning af to individer, som tilsidesætter deres integritet til fordel for en afhængighed af den anden.

Spillet og umoden kærlighed
Inden jeg går videre og beskriver moden kærlighed, vil jeg kort relatere den umodne kærlighed til spillet. I spillet handler det om at være alfa hannen, man skal lede, være i kontrol, tage beslutningerne og initiativet. RSD Tyler taler om ”the squirrel and the oaktree”. Mens kvinden pisker rundt i sine følelser, forbliver manden rolig og fattet. Ideologien i spillet bygger på, at kvinden er den passive og fordre dermed umoden kærlighed. Det øger risikoen for endnu et paradoks. På den ene side tiltrækker de teknikker/karaktertræk, som er karakteristisk for spillet, passive kvinder og på den anden side kan udøver af spillet miste interessen, fordi forholdet bliver kedeligt efter jagten er slut, da kvinden aldrig tager initiativ eller får chancen for det. Ser man igen på RSD Tylers kommentar ” When you are advanced in game you have a scarcity of emotions.” Kan det nemt ses som umoden kærlighed, hvor han er blevet afhængig af at føle noget, og som en narkoman forsøger han desperat at finde en erstatning, ved at køre rampage og knalde en masse, efter eget udsagn, virkelig smukke kvinder. Alt andet end det han faktisk savner.

Moden kærlighed
Moden kærlighed er en forening, der forudsætter bevarelse af ens egen integritet og individualitet. Det er paradoks, hvor to mennesker bliver et og dog forbliver to. Moden kærlighed er i modsætning til umoden kærlighed en aktiv følelse, som kun udfoldes i frihed uden nogen form for tvang. Tvang opstår, når kærligheden tolkes som en passiv følelse dvs. når mennesket opsluges af følelser de ikke selv kan styrer som f.eks. jalousi, misundelse og andre former for begærlighed, som gør mennesket til slave af egne følelser. Kærlighed i sin passive fortolkning omdanner mennesket til en genstand, der erobres med henblik på at du selv skal have det bedre og dermed fraskriver du ansvaret for egne følelser. Relateres dette til game 2.0 handler det blot om at møde så mange som overhovedet muligt. Herved øges chancen for at finde den rigtige (HB10).

Moden kærlighed er i høj grad et aktivt valg fremfor noget passivt, der rammer en. Så game 3.0 har fokus på, hvordan du selv skaber denne kærlighed, oplever dybe følelser og håndterer dem i stedet for at være slave af dem.

Game 3.0 – En kunst, der kan læres
Moden kærlighed er ligesom alle andre facetter af spillet noget, der kan øves; det er en kunst. For at mestre en kunst kræves: disciplin, koncentration og tålmodighed.

Disciplin handler om at arbejde målrettet og vedholdende med noget, også selvom det til tider frembringer ubehagelige følelser og du møder indre modstand. I forbindelse med læring af begæret (game 2.0) handler det om at overvinde AA, sine normale adfærdsmønstre og opføre sig anderledes og håndtere de følelser, der opstår. I game 3.0 handler det om at gå længere følelsesmæssigt end du plejer, og det vil naturligt være forbundet med en vis utryghed i det du gør dig selv sårbar. I begge tilfælde skal du være villig til at løbe en risiko og være i stand til at håndterer og acceptere de følelser, der nu engang opstår.

Koncentration drejer sig om at fastholde sin opmærksomhed på et punkt uden at komme til at kede sig. I game 2.0 kan der arbejdes med et bestemt princip for at blive klogere på, hvordan det virker. I game 3.0 er koncentrationen være rettet mod EN pige og forsøget på virkelig at lære hende at kende. Koncentration kan øves gennem meditation, her vil anbefale, at du fokuserer på sin vejrtrækning og slukker for alle andre tanker (svært, ved det godt). Skulle tankerne dukke op så observer dem som 3. person som fluen inde i eget hoved: Nu tænker Explore godt nok sjove tanker – Fair nok.

Tålmodighed er tæt forbundet med de to foregående. Man behersker ikke en kunst fra dag til dag, det kræver tid. Manglende tålmodighed er en af de store kilder til frustration i nutidens samfund: JEG vil se resultater nu. JEG vil knalde i aften, ikke i morgen og ikke om en uge NU! Tilsvarende JEG vil føle noget nu. Ironisk nok bruger vi al den tid vi ikke har på jagten efter middelmådige resultater og overfladiske forhold. Kunst tager tid. Samlet set er der altså ikke den store forskel i det man skal igennem for at lære game 2.0 og game 3.0. Det, der gør 3.0 anderledes, er de egenskaber, der skal opøves.

Den første egenskab er nok mere en aflæring end ny læring. Det handler om at overvinde sin narcissistiske verdensforestilling, hvor man kun anderkender sin egen forståelse af verden. Tingene tolkes ud fra om de er nyttige eller farlige for mig. Overvindelse kræver evnen til at adskille det objektive billede fra egne følelser, behov og frygt. En forudsætning for at kunne forholde sig objektivt er fornuft – dvs. du forholder dig aktivt til det andet menneske og ikke dovent trækker en forudbestemte kategorier ned over det andet menneske.

En anden egenskab er tro, som kan deles op irrationel tro, hvor man tror på en per-son eller ide, der bygger på en autoritet. Man behøver vel ikke nævne Tyler og resten af diverse guruer, der sælger diverse forestillinger om det gode liv. Rationel tro derimod bygger på ens EGNE tanker og følelsesmæssige oplevelser. Tyler taler faktisk om det i blueprint, ift. samfundet, men forholder sig faktisk ikke kritisk til egen prædiken. For at kunne tro kræves der mod, da man skal være villig til at tage en risiko, og bære smerte og skuffelse. Hvis man konstant er tryg og altid i kontrol vil man aldrig føle kærlighed.

Game 3.0 – Helt lav praktisk.
Game 2.0 handler om at få den anden til at føle noget. I game 3.0’s praktiske del er fokus på hvordan man selv kommer til at føle, samt håndterer de følelser man får. Her foreslår jeg, du tænker over dit eget forelskelses- og kærlighedsmønster.

Jeg har fremhævet meditation som et værktøj til at håndtere indre tanker og følelser, men FR/dagbøger kan også bruges se evt. (viewtopic.php?f=21&t=2950). Du kan ligeledes spørge dig selv følgende: Hvordan har min adfærd været anderledes hos de/den pige jeg har været forelsket i/følt stærk kærlighed for i modsætning til de piger, hvor du ikke føler noget? På denne måde får du en ide om, hvordan du kan sandsynliggøre, at kommer til at føle noget meningsfuld for en pige. Ja, selvfølgelig er der forskel på piger, det vigtige er, at du har fokus på din egen adfærd og hvad du bidrager med. Har du aldrig følt kærlighed eller forelskelse, så kan du starte med spørge dig selv: Hvad vil pigen blive rigtig glad for? Ignorer nogle af de generelle ”regler” i game og lad dine følelser gå lidt amok.

Det følgende er mine erfaringer for hvad der virker godt for mig:
• Reflekter over hvilken kærlighed du har dyrket i tidligere forhold
• Skriv kun med en pige – Hun er min eneste kilde til følelsesmæssig og fysisk intimitet
• Fokuser på situationer, hvor hendes bedste sider kommer i spil. Formuler de 5 bedste ting ved hende osv.
• Tjek hendes FB billeder ofte – Virker for mig, af en eller anden grund.

Følelsesmæssig intimitet kan også skabes ved at dele personlige tanker med en anden person. Det er ikke nok bare at krænge sin sjæl ud til tilfældige, udvekslingen af tanker skal være gensidig. Her kan du i realiteten godt bare lege en spørgsmålsleg med pigen, hvor man skal svare ærligt, og i kraft af dine spørgsmål kan du styre interaktionen. Til inspiration kan jeg anbefale at læse artiklen:”The experimental Generation of interpersonal Closeness: A procedure and Some preliminary finding” (http://psp.sagepub.com/content/23/4/363.short). Den har 32 videnskabelige testet spørgsmål, der bidrager til at skabe samhørring. En forudsætning for at dele er selvfølgelig også at lytte, så din evne til at lytte vil også have indflydelse på den relation, der skabes. Aktiv lytning kan være et godt resultat til netop dette. Vær nysgerrig som et barn, gentag med dine egne ord den andens budskab for at kontrollerer du har forstået det rigtigt, lad være med at afbryde osv..

Afslutningsvis vil jeg lige knytte et par ord til kærestesorg. Er forholdet bygget op omkring en gensidig afhængighed af et andet menneske har symptomer stor lighed med narkomanens kolde tyrker. Personer, der er ramt af umoden kærlighed kan enten reagere ved hurtigt at hoppe videre til næste og dermed flygte fra smerten eller tage en kold tyrker og udholde smerten, men opbygger en frygt for at gøre sig sårbar igen.

Game 3.0. Handler om at omfavne hele det menneskelige følelsesregister, der kan opstå i relation til det modsatte køn, og herefter lære at håndtere dem. Så fuck yourself up, so you can learn to put yourself back together :) .

Inspiration og Referencer

Stå fast – Svend Brinkmann
Kunsten at elske – Erich Fromm
Kærlighedens 5 sprog – Gary Chapman
The experimental Generation of interpersonal Closeness: A procedure and Some preliminary feeling (Artikel)

Det gode parforhold – Begær og kærlighed: https://www.youtube.com/watch?v=sa0RUmGTCYY).

Video om Tylers kærestesorger:
http://www.rsdnation.com/julien/blog/ho ... -more-gi-0

Til de mere nørdede af jer – Kan det anbefales at kigge lidt nemmere på hoved trækkende i terapi formen ACT, som bl.a. handler om acceptere egne følelser:
https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptanc ... nt_therapy
Fuck yourself up, so you can learn to put yourself back together.
Brugeravatar
Explore
Gummi Tarzan
 
Indlæg: 9
Tilmeldt: tors 12. feb 2015 12:10
Geografisk sted: Aarhus

Stof til yderligere diskussion

Indlægaf Explore » tirs 24. nov 2015 15:14

Stof til yderligere diskussion

Hvad er moden kærlighed?

Hvordan kan det trænes?

Det kommer også post omkring onetites, men den passede ikke lige ind i ovenstående.
Fuck yourself up, so you can learn to put yourself back together.
Brugeravatar
Explore
Gummi Tarzan
 
Indlæg: 9
Tilmeldt: tors 12. feb 2015 12:10
Geografisk sted: Aarhus

Oneitis og moden kærlighed.

Indlægaf Explore » fre 18. dec 2015 16:33

Oneitis og moden kærlighed.
Her kommer min post omkring oneitis i relation til Game 3.0. Synes ikke rigtig der var plads til det i ovenstående. Denne post vil kort beskrive forståelse af oneitis ift. spillet. Herefter følger et eksempel fra mine egne erfaringer med umoden kærlighed og oneitis. Til sidst afsluttes posten med nogle tanker om, hvordan man kan føle kærlighed uden, at det får lighedstræk med momentant sindssyge.

Oneitis begrebet
Oneitis beskrives i spillet mest som en sygdom, der skal udryddes og noget en hver udøver af spillet helst skal undgå. Det er kendetegnet ved, at du skaber et fantasibillede af en kvinde, tillægger hende alverdens positive egenskaber og karaktertræk. Du har lige pludselig ikke lyst til at se andre kvinder og du forestiller dig en fremtid sammen med hende. Denne særlige kvinde skal være mor til dine børn. Kort sagt ser du hende gennem en selvkonstrueret lyserød linse.

Du har måske været sammen med en masse kvinder tidligere, som gerne ville være din kæreste, men hende her er speciel. Du begynder derfor at ændre din adfærd over for hende, fordi dine følelser for denne kvinde skiller sig ud fra alt hvad du tidligere har oplevet. Der er risiko for at din adfærd bliver needy og du enten oplever “Scarcity of women” eller “scarcity of emotions”. I begge tilfælde minder symptomerne, om en narkoman, der skal have sit fix.

Umoden kærlighed og oneitis – Et eksempel fra virkeligheden
Et år efter jeg først blev introduceret til spillet, fik jeg min første seriøse kæreste og set i kraft af min hoved post, var der ikke noget overaskende over dynamikken i forholdet. Jeg kendte spillet og havde derfor tiltrukket den passive komponent af umoden kærlighed, mens jeg selv stod for den dominerende, så mærkede tydeligt hendes afhængighed af mig, mens jeg var blind for min afhængighed af hende.

Dominerende afhængighed
Vi var sammen, ca. 5 år og i den tid var der episoder, hvor jeg var uærlig og ikke behandlede hende specielt pænt, men det havde ingen konsekvenser. Tiden gik og som den dominerende, kom jeg til at kede mig mere og mere. Noget jeg til gengæld ikke så var, at hun langsomt havde absorberet noget af min styrke og gjort det til hendes.

Selve afslutningen på forholdet skete på min beslutning, men den dybere essens af det var nok, at jeg var træt af hele tiden at skulle være den stærke og støttende, mens hun var træt af hele tiden at være svage, som skulle hjælpes. To roller vi begge havde spillet til en Oscar gennem knap 5 år.

Jeg flyttede fra vores fælles lejlighed, da jeg vurderede at jeg havde mest overskud. Selvom vi officielt havde gjort det forbi så vi stadig hinanden, dog blev jeg langsomt gjort opmærksom på min afhængig af hende. Jeg havde ingen social omgangskreds i Aarhus også brugte jeg ca. 60 timer på arbejde hver uge, mens hun havde sit studie og mulighed for at feste, møde nye mennesker og generelt bare blive mere selvsikker. Til sidst brød hun helt kontakten, og dermed også min mulighed for at dæmpe mine narkomanlignende abstinenser.

Lyset for enden af tunnelen kom først, da jeg startede på universitet. En ny begyndelse, nye mennesker, og meget fritid. Her havde jeg periode, hvor jeg primært dyrkede den dominerende side af umoden kærlighed, dog ikke med det formål at finde en kæreste, det handlede bare om at scorer og helst one night stand.

På et tidspunkt en sen aften går det op for mig, at jeg aldrig har haft adgang til så meget sex, men jeg er ikke glad, og sex føltes mest som en pligt. Jeg var frustreret over fraværet af følelser der var kun ligegyldighed, som ironisk nok kun tiltrak flere piger, da jeg var følelsesmæssig utilgængelig og derfor vækkede deres begær. Tænker jeg tilbage har jeg svært ved at afgøre om det er pigerne, jeg så, eller mig, der var mest fucked i denne periode…

Passiv afhængighed
Erkendelsen var også afslutningen på den periode og jeg fik ret hurtigt en ny kæreste som jeg havde helt ustyrlige følelser for. Jeg dyrkede nu den passive del af umoden kærlighed. Set i bakspejlet var hun ikke mere unik eller mere speciel end så mange andre piger jeg havde mødt, men til gengæld var jeg desperat efter at føle noget og det nægtede jeg at give slip på. I forholdet var jeg generelt utryg, og jeg ønskede bare at gøre hende glad, jeg ændrede langsomt nogle ret væsentlige karaktertræk hos mig selv. Jeg var udmærket klar over disse dysfunktionelle mønstre, men behovet for at føle noget og frygten for, at det skulle stoppe fyldte mere. Kort sagt var jeg meget bevidst om min afhængighed af hende.

Det siger lidt sig selv, at hun gjorde forholdet forbi. Jeg var knust og samtidig ekstremt sur på mig selv, for at have givet afkald på sider af mig selv. Jeg gik derfor tilbage til at dyrke den dominerende side af umoden kærlighed, dog med den forskel, at jeg kunne genkende mig selv i pigernes passive adfærd og følte derfor en vis empati, men min adfærd forblev den samme. Behovet for kontrol og beskyttelse af mig selv var nu større end mit behov for at føle noget.

Pointen med historien
På min lille rejse gennem de to overstående forhold gik jeg fra den dominerende til den passive til dominerende igen. Det har fået mig til at indse at den dominerende side af umoden kærlighed til dels ligner oneitis i det jeg skabte en illusion om at jeg var fri og uafhængig, men i virkeligheden var jeg bare blind for min egen afhængighed. Jeg følte mig elsket og tryg, men elskede kun begrænset og i perioder. Jeg vil ikke gå så langt og sige at dette gælder for alle, men jeg vil opfordre at reflekterer over følgende spørgsmål: Hvorfor har jeg behov for [mange] kvinder i mit liv? Hvad er det jeg søger i mit selvskab med kvinder?

I mit møde med den passive del af umoden kærlighed, har jeg nok aldrig følt så meget for en person. Jeg var fuldstændig fucked oven i hovedet og utrolig utryg. Jeg var ikke mig selv, jeg var ikke en person jeg havde lyst til være, men jeg lærte meget om mine følelser og reaktioner. Mine oplevelser har dannet et fundament for, at jeg kan føle moden kærlighed (Tror jeg).

Moden kærlighed
Moden kærlighed er for mig, stadig et meget flydende begreb og min forståelse af det er begrænset, men det samtidig en mulighed for at føle kærlighed uden at det betegnes, som en form for sygdom.

I den oprindelige udgave af hoved posten (Game 3.0 – en sundere tilgang) var der yderligere et punkt til, hvorledes man opøver moden kærlighed: Fantaser omkring hende, forestil dig en fremtid med hende. Punktet blev fjernet fordi det i for høj grad opfordrede til oneitis, men ved nærmere eftertanke har det utrolig stor betydning for at udvikle følelser for en person, da det udtrykker en form for håb.

Det vigtigste er bare, at du BEVARER din integritet, og ikke ændre på dig selv. Så med andre ord kan du føle og fantasere så tosset du vil, så længe du IKKE giver afkald på væsentlig dele af dig selv. Dette kan være ekstremt svært og svare til at balancere på en knivsæg.

For at være i stand til dette kræver det at du kender (alle) dine følelsesmæssige reaktioner og er i stand til at forstå dem. Det bliver derfor væsentligt at man søger grænserne på begge sider af følelsesregisteret, både den dominerende og den passive. Dette sandsynliggøre chancen for, at du kan bevare roen i orkanens øje, mens følelserne raser omkring dig.

Pointen i at dyrke den passive kærlighed, handler ikke om, at man skal såres, blive knust eller opleve kærestesorger men derimod om at opleve sin egen sårbarhed og accepterer den, stå ved den, mærke den fuldt ud. Det er en naturlig del af livet og hvis den ignoreres fuldstændig giver man afkald på en stor del af livet og en masse muligheder for at vokse som menneske.

Opsamlende ser jeg tre ting, der gør sund kærlighed/moden kærlighed mulig.
• Du kender dig selv ekstremt godt.
• Du fastholder de væsentlige aspekter af din personlighed
• Du er ikke bange for at vise din sårbarhed

Inspiration og Referencer

Tyler taler om oneitis og ”moden kærlighed”
https://www.youtube.com/watch?v=iT6QxRkjCAQ

AFC Adam taler om sin rejse gennem spillet og følelsen af ligegyldighed (3:15)
https://www.youtube.com/watch?v=k2en_Ydo2BE

TED Talk om Sårbarhed
https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o
Fuck yourself up, so you can learn to put yourself back together.
Brugeravatar
Explore
Gummi Tarzan
 
Indlæg: 9
Tilmeldt: tors 12. feb 2015 12:10
Geografisk sted: Aarhus


Tilbage til Generelt om The Game

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 6 gæster